SOFA DA ITALIA OCEAN 1062

164.500.000 

Kích thước:

– Sofa góc L lớn (2920*1730*1130)mm

– Văng 4 (2670*1130*1130)mm

– Văng 3 (2100*1130*1130)mm

– Văng 2 (1700*1130*1130)mm

– Sofa đơn (1080*1130*1130)mm

– Đôn (820*650*450)mm

Chất liệu có thể chọn sản xuất sp mới: 100% Da bò Italia

Danh mục: Từ khóa: