GHẾ CHARLOTTE

60.560.000 

  • Height: 74/40 cm
  • Width: 83 cm
  • Depth: 78 cm
  • Seating height: 40 cm
  • Armrest height: 59 cm
  • Weight: 14 kg
  • Maximum weight load: 125 kg
Mã Sản Phẩm: GHE-239 Xem Tất Cả: Thương Hiệu: